<< www.sadullah34.net >>

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ (BİREY VE TOPLUM) TEST 2


1. "Bir topluluğu oluşturan kişilerin her biri bir ........... dir." cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir?

a) başkan
b) toplum
c) birlik
d) birey
2. "Kişiden kişiye değişen özellikler .......... dir."cümlesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?

a) toplumsal özellikler
b) kişisel özellikler
c) kişisel benzerlikler
d) aile özellikleri
3. "Toplumu oluşturan bireyler arasında görülen farklılıklar, ............... " cümlesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?

a) kişisel özelliklerdir
b) toplumsal farklılıklardır
c) bireysel farklılıklardır
d) toplumsal özelliklerdir
4. Yaşadığımız olaylar karşısında yüzümüzde oluşan ifadelerin tümüne ne denir?

a) duygusal ifadeler
b) sevinç
c) üzüntü
d) şaşırma
5. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?

a) duygularımız
b) arkadaşlarımız
c) eşyalarımız
d) göz rengimiz
6. (I.okulumuz - II.hobilerimiz - III.sınıfımız - IV.boyumuz.) Verilenlerden hangileri bireysel farklılıklardır?

a) I-II-IV
b) II - IV
c) II-III-IV
d) I-II- IV
7. (I.dayanışma - II.başarı - III.hoşgörü - IV.çatışma) Hangisi bireysel farklılıklara saygılı olmayı gerektirir?

a) I-II-IIl
b) II-IV
c) yalnız III
d) I - IV
8. "Bireysel farklılıklar toplumsal ..........." Cümlesini tamamlayan anlamlı sözcük hangisidir?

a) zenginliktir
b) dayanışmadır
c) birliktir
d) yardımlaşmadır
9. "Her şeyi anlayışla karşılamaya .......... denir." Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar?

a) kabullenme
b) beğenme
c) hoşgörü
d) hoşlanma
10. Her insanda mutlaka farklı ve ayırıcı bir özellik olan bireysel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

a) ten rengi
b) saç rengi
c) göz rengi
d) parmak izi
11. Yaşadığımız olaylara karşı verdiğimiz ani tepkilere ne denir?

a) etki
b) düşünce
c) duygusal tepki
d) davranış
12. (I.göz rengi - II.giysi rengi - III.boy - IV.kilo - V.ten rengi) Verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?

a) I-III-IV-V
b) |-II-III
c) II-III-IV-V
d) Yalnız l
13. Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranış değildir?

a) ağlama
b) oyun oynama
c) gülümseme
d) üzülme
14. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biridir?

a) kıskançlık
b) öfke
c) sevgi
d) şüphe
15. "İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmesine ................ denir." Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar?

a) baskı
b) tembellik
c) şımarıklık
d) otokontrol
16. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biri değildir?

a) sevgi
b) kıskanma
c) mutluluk
d) beğeni
17. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

a) boy
b) saç rengi
c) kilo
d) zekâ
18. Aşağıda, bazı olaylar İle duygular eşleştirilmiştir. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?

a) beklemediğiniz bir anda hediye almak - endişe
b) oynarken arkadaşınızın düşüp yaralanması - korku
c) sınıflar arası turnuvada sınıfınızın yenilmesi - üzüntü
d) özlediğiniz birisini görmek - mutluluk
19. "Bize özgü duygu ve .......... bireysel farklılıklarımızdandır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

a) davranışlarımız
b) sözlerimiz
c) eşyalarımız
d) düşüncelerimiz
20. Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranıştır?

a) yemek yeme
b) hayal kurma
c) uyuma
d) okula gitme
This is more feedback!
This is the feedback!

 
Sayfanın Basına Gitmek İçin Tıklayınız.

www.sadullah34.net