<< www.sadullah34.net >>

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ (BİREY VE TOPLUM) TEST 1


1. "Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeye ................ denir." cümlesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?

a) imrenme
b) kıskanma
c) takdir etme
d) hoşgörü
2. Hayatımızdaki önemli olayları kronolojik sıralama yaptığımızda birinci sıraya hangisi yazılmalıdır?

a) yürümeye başlama tarihiniz
b) okula başlama tarihiniz
c) doğum tarihiniz
d) dördüncü sınıfa başlama tarihiniz
3. "Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye .............. denir." cümlesini hangi seçenek doğru tamamlar?

a) nüfus cüzdanı
b) paso
c) doğum raporu
d) öğrenci kimlik kartı
4. Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir?

a) hastane
b) nüfus müdürlüğü
c) postane
d) belediye
5. Nüfus müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?

a) Adalet Bakanlığına
b) Dışişleri Bakanlğına
c) Milli Eğitim Bakanğına
d) İçişleri Bakanlığına
6. I.seri numarası - II.Vatandaşlık numarası - III.Okul numarası - IV.Veriliş tarihiBir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur?

a) I-II-III
b) II-III-IV
c) I -II -III -IV
d) I-II-IV
7. Kişisel bilgilerimizden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz?

a) boy uzunluğumuz
b) soyadımız
c) doğum tarihimiz
d) adımız
8. "Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ......................... denir." cümlesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

a) zaman
b) tarih
c) kronoloji
d) dizin
9. Aşağıda, bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar kronolojik sıraya konulduğunda ikinci sıraya hangisi yazılmalıdır?

a) Cumhuriyetin ilanı
b) TBMM'nin açılması
c) Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçilmesi
d) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı
10. "Hoşgörü, toplumsal barışı ve ...................... arttırır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

a) dayanışmayı
b) mutluluğu
c) tartışmaları
d) sevgiyi
11. Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya şemaya ne denir?

a) soy ağacı
b) karne
c) aşı kartı
d) kimlik
12. Ülkemizde kadınlara ait nüfus cüzdanları hangi renktedir?

a) mavi
b) turuncu
c) mor
d) pembe
13. Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

a) doğduğu yer
b) yaşadığı yer
c) anne adı
d) baba adı
14. "Kimlik belgelerimizdeki bilgiler ve kişisel özelliklerimiz .............. oluşturur." ifadesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

a) nüfus cüzdanımızı
b) pasaportumuzu
c) bireysel kimliğimizi
d) kronolojimizi
15. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılamaz?

a) öğrenci kimlik kartı
b) karne
c) ehliyet
d) pasaport
16. Atatürk'ün soy ağacında aşağıdakilerden hangi isim yer almaz?

a) İsmet İnönü
b) Ali Rэza Bey
c) Zübeyde Hanım
d) Makbule Hanım
17. Soy ağacı hazırlarken aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?

a) büyük anne
b) kardeşler
c) arkadaşlar
d) büyük baba
18. Bir sınavda başarılı olduğunuzda hangi duyguyu yaşamazsınız?

a) gurur
b) sevinç
c) mutluluk
d) endişe
19. Görme engellilerin okuyabilmesi için geliştirilen alfabeye ne ad verilir?

a) Latin alfabesi
b) Braille (Brail) alfabesi
c) Arap alfabesi
d) ABC alfabesi
20. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biridir?

a) kıskançlık
b) öfke
c) sevgi
d) şüphe
This is more feedback!
This is the feedback!

 
Sayfanın Basına Gitmek için Tıklayınız.

www.sadullah34.net