<< www.sadullah34.net >>

4. SINIF MATEMATİK (DOĞAL SAYILAR) TEST 3


1. " 4 onbinlik+3 yüzlük+8 onluk+2 birlik"ten oluşan sayı kaçtır ?

a) 40 802
b) 40 382
c) 43 820
d) 43 802
2. " 17 > A " A yerine yazılabilecek sayılar kaç tanedir ?

a) 14
b) 15
c) 16
d) 17
3. " 3B78 < 3578 " B yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır ?

a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
4. " Birler bölüğünde 114, binler bölüğünde 8 " olan sayı kaçtır ?

a) 1 148
b) 10 148
c) 8 114
d) 81 140
5. " 7, 5, 9, 0 " rakamları ile yazılabilecek en büyük çift sayı kaçtır ?

a) 7 590
b) 9 705
c) 9 750
d) 7 950
6. " 700 007, 700 080, 701 000, 700 001" sayılarını büyükten küçüğe sıralarsak 2. sırada hangisi olur ?

a) 700 001
b) 700 007
c) 700 080
d) 701 000
7. " 80 108 " sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 80 000 + 100 + 80 + 8
b) 80 000 + 100 + 8
c) 80 000 + 800 + 10 + 8
d) 800 000 + 1000 + 8
8. " 770 788 " sayısının 1 000 fazlası kaç eder ?

a) 771 788
b) 780 700
c) 778 788
d) 770 100
9. "85 509" sayısında 5 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır ?

a) 5 500
b) 4 550
c) 5 505
d) 4 500
10. Dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır ?

a) 99 100
b) 10 990
c) 10 999
d) 11 999
11. " 205 846" sayısının birler ve onlar bölüğü yer değiştirirse yeni sayı nasıl olur ?

a) 206 845
b) 260 854
c) 846 205
d) 845 206
12. " 637 254" sayısında birler bölüğünün sayı değerleri toplamı kaçtır ?

a) 16
b) 11
c) 14
d) 10
13. " 3, 11, 9, 17, 15, 23, ? " örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır ?

a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
14. " 2, 5, 8, ?, 14, 17, ? " örüntüsünde ? işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir ?

a) 11, 21
b) 10, 20
c) 11, 20
d) 10, 21
15. " 708 249 " sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir ?

a) 8
b) 9
c) 4
d) 7
16. " 1, 3, 9, 27, ? " örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir ?

a) 54
b) 66
c) 81
d) 99
17. Üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır ?

a) 888
b) 990
c) 899
d) 809
18. " 2, 4, 8, 16, 32 " örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Üçer artıyor
b) İkişer artıyor
c) dörder artıyor
d) iki ile çarpılıyor
19. "3. 7, 11, 14, 19, 23. 27" örüntüsünde örüntü kuralını bozan sayı hangisidir ?

a) 7
b) 14
c) 23
d) 27
20. " Beş yüz beş bin beş" sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 500 050
b) 505 500
c) 500 005
d) 505 005

 

 

This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız.

www.sadullah34.net