<< www.sadullah34.net >>

4. SINIF MATEMATİK (DOĞAL SAYILAR) TEST 1


1. Rakamları birbirinden farklı en büyük beş basamaklı doğal sayı kaçtır ?

a) 99 999
b) 98 099
c) 98 765
d) 98 997
2. Rakamları birbirinden farklı en küçük beş basamaklı doğal sayı kaçtır ?

a) 10 001
b) 10 234
c) 10 987
d) 10 230
3. Binler bölüğü 45, birler bölüğü 784 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 45 784
b) 78 445
c) 45 847
d) 45 748
4. Birler bölüğü 74, binler bölüğü 38 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 74 380
b) 74 308
c) 38 074
d) 38 740
5. "Yedi yüz elli beş bin on yedi" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 755 107
b) 75 517
c) 755 117
d) 755 017
6. "80 008" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Seksen bin seksen
b) Seksen bin sekiz
c) Sekiz yüz bin sekiz
d) Sekiz yüz seksen bin
7. Birler bölüğünde en fazla kaç tane rakam bulunur ?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
8. Altı basamaklı bir sayıda kaç tane bölük vardır ?

a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
9. Altı basamaklı en büyük sayı ile, dört basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır ?

a) 999 998
b) 999 899
c) 999 800
d) 998 999
10. " 7, 5, 0, 8, 2 " rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı kaçtır ?

a) 75 082
b) 85 072
c) 87 520
d) 78 520
11. " 750 283" doğal sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır ?

a) 20
b) 25
c) 15
d) 50
12. " 674 340" sayısında " 4 " rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır ?

a) 4 000
b) 4 440
c) 4 040
d) 4 400
13. " 780 245 " doğal sayısında sayı değeri en büyük olan rakam hangi basamaktadır ?

a) Yüzbinler basamağı
b) Onbinler basamağı
c) Binler basamağı
d) Yüzler basamağı
14. " 3, 7, 5 " rakamları ile üç basamaklı kaç tane sayı yazılabilir ?

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
15. Verilen sayılardan hangisinin binler basamağı bir basamaklı en büyük sayıdır ?

a) 490 079
b) 806 937
c) 705 119
d) 309 667
16. Bir basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır ?

a) 36
b) 40
c) 43
d) 45
17. "Ben rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük sayıyım." Bu sayı hangisidir ?

a) 1 001
b) 1 023
c) 1 234
d) 1 110
18. " 45 390 " sayısının onlar basamağındaki sayıyı 4 eksiltirsek yeni sayı kaç olur ?

a) 45 340
b) 45 890
c) 45 350
d) 45 359
19. Verilen sayılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür ?

a) 230 470
b) 203 407
c) 230 704
d) 203 740
20. " 570 680 " sayısında 7 rakamının basamak değeri kaçtır ?

a) 70 000
b) 7 000
c) 700 000
d) 700

 

 

This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız.

www.sadullah34.net