<< www.sadullah34.net >>

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (MADDEYİ TANIYALIM) TEST 4


1. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?

a) Ayran
b) Saf su
c) Bakır
d) Demir
2. Sıvı maddelerin ısı olarak gaz haline dönüşmesine …………..denir.” Cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Donma
b) Kaynama
c) Yoğunlaşma
d) Buharlaşma
3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Madde miktarına kütle denir.
b) Kütle maddenin ayırt edici özelliğidir.
c) Ölçülen madde miktarı hep aynıdır, değişmez.
d) Madde miktarı, eşit kollu terazi ile ölçülür.
4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Su, yalnızca kaynayınca buharlaşır.
b) Sıvı maddeler ısı alınca katılaşır.
c) Bir maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları farklıdır.
d) Su buharı, ısı alınca yoğunlaşır.
5. 1.hacim 2.donma 3.kaynama 4.kütle Verilenlerden hangileri maddenin ölçülebilir özelliklerindendir?

a) 1-4
b) 1-2
c) 2-3
d) 3-4
6. 1.Bulunduğu kabı tamamen doldurma- 2.Bulunduğu kabın şeklini alma- 3.Belirli bir şekle sahip olma. Verilenlerden hangileri gazların ve sıvıların ortak özelliğidir?

a) Yalnız 2
b) 1,2
c) Yalnız 3
d) 1,2,3
7. Hangisi maddenin ölçülebilen bir özelliğidir?

a) Koku
b) Tat
c) Hacim
d) Şekil
8. Yeraltından çıkan sıcak sulardan sağlanan enerjiye ne ad verilir?

a) Termik enerji
b) Jeotermal enerji
c) Isı enerjisi
d) Kimyasal enerji
9. Hangi madde daha uzun süreli kirliliğe sebep olur?

a) Meyve suyu kutusu
b) Ağaç yaprakları
c) Kağıt parçaları
d) Pet şişeler
10. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla maddenin karışımı ile meydana gelmiştir?

a) tuz
b) Oksijen
c) Demir
d) limonata
11. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?

a) Pet şişe
b) Yün hırka
c) Kum
d) Ayakkabı
12. Aşağıdakilerden hangisi maddedir?

a) Ses
b) Işık
c) Odun
d) Gölge
13. Aşağıdakilerden hangisinin yapımında kullanılan madde doğru verilmiştir?

a) Pet şişe › kağıt
b) Cam › demir
c) Tebeşir › yemek tuzu
d) Kağıt › ağaç
14. Hangi seçenekte su ve havanın ortak özellikleri verilmiştir?

a) Belirli bir hacme sahip olma
b) Uçucu özellikte olması
c) Bulunduğu kabı tamamen doldurma
d) Akıcı bir özelliğe sahip olması
15. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddenin özelliği değildir?

a) Akıcı bir maddedir.
b) Belirli bir kütlesi vardır.
c) Belirli bir şekli vardır.
d) Konulduğu kabın şeklini alır.
16. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir?

a) Salata
b) Reçel
c) Aşure
d) Şekerli su
17. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değiştirmesine örnek değildir?

a) Su buharının su haline gelmesi
b) Tuzun suda çözünmesi
c) Naftalinin buharlaşması
d) Bakırın erimesi
18. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?

a) pirinç - su karışımı
b) demir tozu - kum karışımı
c) Şeker - su karışımı
d) yemek sodası - su karışımı
19. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıtılırsa bozunma gerçekleşir?

a) Tereyağı
b) Alüminyum
c) tuz
d) mum
20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) litre - sıvı
b) terazi - enerji
c) dereceli silindir - hacim
d) termometre - sıcaklık
This is more feedback!
This is the feedback!

 
Sayfanın Basına Gitmek için Tıklayınız.

www.sadullah34.net