<< www.sadullah34.net >>

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM) TEST 1


1. Yetişkin insan iskeletini oluşturan temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kas
b) kemik
c) Kıkırdak
d) kan
2. Aşağdakilerden hangisi iskeletin bölümlerinden biri değildir?

a) Baş iskeleti
b) Gövde iskeleti
c) üyeler iskeleti
d) Parmak iskeleti
3. İskeletimizde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan bölgedeki yapıya ne ad verilir?

a) Boyun
b) Bel
c) Omurga
d) Kaburga
4. İskelet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kemiklerimiz kaslarla birlikte hareketi sağlar.
b) Göğüs kafesi akciğerleri korur.
c) Bileklerimizde kısa kemikler bulunur.
d) Kemikler cansızdır.
5. Göğüs kafesi hangi organlarımızı korur?

a) akciğer - kalp
b) karaciğer - mide
c) akciğer - karaciğer
d) karaciğer - kalp
6. İskeletimizi oluşturan eklemlerin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kolay hareket etmemizi sağlar.
b) Mineral depolamamızı sağlar.
c) Kan üretimi sağlar.
d) Oksijenin vücuda kolay daрolanmasını sağlar.
7. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir?

a) Vücudu dik tutmak.
b) Vücuda destek sağlamak.
c) İç organları korumak.
d) Vücut hareketini kontrol etmek.
8. Kasların çalışması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Kasların kasılması için enerjiye ihtiyaç vardır.
b) Kaslar sinirlerin kontrolünde çalışır.
c) Kemiklerin hareketi için karşılıklı kaslar birbirine zıt çalışır.
d) Kaslar çalışırken oksijen harcamaz.
9. Aşağıdakilerden hangisi bir kemik hastalığıdır?

a) Siroz
b) zatürre
c) Raşitizm
d) felç
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kemiklerin birbiriyle bağlantı yaptığı yere eklem denir.
b) Kasların kemiklere bağlantı yaptığı yere kiriş denir.
c) Sinirlerin zarar görmesi sonucu kasların çalışmamasına raşitizm denir.
d) Akciğerlerimizdeki hava keselerine alveol denir.
11. Aşağıdakilerden hangisi kısa kemiklere örnektir?

a) omurga kemikleri
b) kaburga kemikleri
c) kalça kemikleri
d) göğüs kemikleri
12. İskeletle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kemiklerin içinde bulunan kemik ilikleri kan hücreleri üretir.
b) İskeletimizi oluşturan kemikler kaslarla birlikte hareketimiz sağlar.
c) Omurgamız yassı kemiklerden oluşur.
d) Kol ve bacaklarımızda uzun kemikler bulunur.
13. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından değildir?

a) Kafatası
b) Karın boşluğu
c) Göğüs kafesi
d) Kollar ve bacaklar
14. Kemiklerimiz olmasaydı vücudumuz nasıl görünürdü?

a) Şekilsiz et yığını gibi
b) Çok zayıf, ince ve uzun
c) Çok kilolu ve kısa
d) Yusyuvarlak
15. İskeletimizde yaklaşık kaç kemik bulunur?

a) 158
b) 176
c) 206
d) 256
16. Hareketlerimizin büyük kısmı iskeletimizin hangi temel kısımlarıyla gerçekleştirilmektedir?

a) Kafatası
b) Kollar ve bacaklar
c) göğüs kafesi
d) Omurga
17. Kemiklerin birbiriyle bağlandığı yerlere ne ad verilir?

a) Kas
b) Omurga
c) Bağırsak
d) Eklem
18. Hareketsiz eklemler iskeletin hangi bölümünde bulunur?

a) Kafatası
b) Kollar ve bacaklar
c) Göğüs kafesi
d) Omurga
19. Hareketlerimiz hangi organlarımızın uyum içerisinde çalışmasıyla gerçekleşir?

a) kas, eklem ve kemikler
b) kas, mide ve kemikler
c) kas ve akciğerler
d) mide, kas ve kemikler
20. Gelişme çağındaki çocukların ne tür davranışları iskeletlerinde şekil bozukluklarına yol açar?

a) Spor yapmak.
b) Hatalı durmak ve oturmak.
c) Dik durmak.
d) Dengeli beslenmek.
21. Kaslar nasıl bir yapıya sahiptir?

a) lifli
b) lifsiz ve sert
c) kıkırdaklı
d) jilemsi
22. Güneş ışığının kemik gelişimi üzerine nasıl bir etkisi vardır?

a) Herhangi bir etkisi yoktur.
b) Kemik gelişimine zararlıdır.
c) Kemik gelişimi için gereklidir.
d) Kemiklerin yapısında bozulmaya yol açar.
23. Vücudumuzun en güçlü kası hangisidir?

a) Kol kasları
b) Bacak kasları
c) Çene kasları
d) Sırt kasları
24. Kas ve kemik sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Düzenli ve dengeli beslenmeli
b) Hızlı ve ani hareketler yapmalı
c) Egzersiz yapmalı
d) Aşırı kilo almaktan kaçınmalı
25. Aşağıdakilerden hangisi kas ve kemik sağlığı için tehlikelidir?

a) Aşırı yük taşımak.
b) Güneş ışığı almak
c) Düzenli uyumak.
d) Dik oturmak.
This is more feedback!
This is the feedback!


 Sayfanın Basına Gitmek için Tıklaınız...

www.sadullah34.net