4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (MADDEYİ TANIYALIM) TEST 3


1. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?

a) kolye
b) altın
c) bilezik
d) yüzük
2. Katı maddelerin biçimlerini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

a) ısıtma
b) soğutma
c) eritme
d) kırma
3. Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapsı deрişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

a) donmaya
b) erimeye
c) bozunmaya
d) çürümeye
4. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?

a) deniz suyu
b) limonata
c) kola
d) saf su
5. Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Sıvılar akıcıdır.
b) Hacimleri değişebilir.
c) Konuldukları kabın şeklini alır.
d) Biçimleri değişebilir.
6. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?

a) petrol
b) cam sürahi
c) kağıt
d) çöp kovası

7. I. Suyun donması-II. Mumun erimesi-III. Suyun buharlaşması-IV. Su buharının yoğunlaşması Olayların hangi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almaktadır?

a) Yalnэz III
b) I ve IV
c) III ve IV
d) II ve III

8. İçinde taş bulunan dereceli silindirin hacmi 300 mL’dir. İçindeki taş çıkarıldığında hacmi 265 mL’ye düşmektedir. Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

a) 45 mL
b) 35 mL
c) 25 mL
d) 15 mL
9. Bir sürahi suyun içine bir parça buz atılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Buz erimez.
b) Buz suyun içinde erir.
c) Su donar.
d) Bir değişme olmaz.
10. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

a) toprak
b) su
c) hava
d) ışık
11. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi etkileyen doğa olayları arasında yer almaz?

a) rüzgar
b) erozyon
c) yağışlar
d) inşaat
12. Kütle için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Uzayda kapladğı yerdir.
b) Ölçülebilen madde miktarıdır.
c) Kütle ölçübü birimi litredir.
d) Düzgün olmayan maddelerin kütlesi dereceli silindirde ölçülebilir.
13. Demir tozu ve kükürt karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?

a) eleme
b) mıknatısla çekme
c) süzme
d) buharlaştırma
14. Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) kilogram
b) gram
c) metre
d) litre
15. Katı, sıvı ve gaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
b) Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
c) Katıların belli bir şekkli vardır.
d) Sıvılar bulundukları ortama daрılır.
16. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?

a) tuz
b) çikolata
c) limonata
d) ayran
17. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı verildiğinde bozunmaya uğrar?

a) kola
b) su
c) ayran
d) şeker
18. Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır?

a) Peribacaları
b) Kız Kulesi
c) Erozyon
d) Pamukkale travertenleri
19. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?

a) porselen
b) buzlu cam
c) cam bardak
d) tahta
20. Buharlaşma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Buharlaşma kışın da olur.
b) Buharlaşma yazın daha çok olur.
c) Islak çamaşırlardaki su buharlaşarak çıkar.
d) Buharlaşan sıvı yerde durur.
This is more feedback!
This is the feedback!

 

 
Sayfanın Basına Gitmek için Tıklayınız.

www.sadullah34.net