ilkokulkaynak.com (2.Sınıf Türkçe: Zıt/Karşıt anlamlı sözcükler)


1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamı yanlış eşleştirilmiştir?2. "Gece-Gündüz" kelimelerinin arasındaki ilişki aşağıdaki hangi kelimeler arasında varıdr?3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?4. "acemi" kelimesinin zıt anlamlısı hangi tümcede kullanılmıştır?5. "iyimser" sözcüğünün zıt anlamı aşağıdaki kelimelerden hangisidir?6. Aşağıdaki kelimerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?7. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi zıt(karşıt) anlamlı kelimeleri ifade etmektedir?8. "Cimri" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede geçmektedir?9. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi karşıt anlamlıdır?10. "Küçük-Büyük" kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangi kelime grupları arasında varıdr?This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...