ilkokulkaynak.com (2.Sınıf Türkçe: Eş anlamlı sözcükler)


1. "öğretmen" kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'okul' kelimesinin eş anlamlısı vardır?3. "vazife" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?4. "Arkadaşıma yeni aldığım kitabı hediye ettim." cümlesindeki hangi kelimenin eş anlamlısı vardır?5. "Misafir" sözcüğünün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?6. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi farklıdır?7. Yazılışları ve okunuşları aynı cümle içindeki anlamı farklı olan kelimelere ne ad verilir?8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) kelimedir?9. "Bu yıl yaz tatilini köyümüzde geçireceğiz," Cümlesindeki hangi kelime eş seslidir?10. "sözcük-kelime" arasındaki ilişki aşağıdaki hangi kelime grupları arasında varıdır?This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...